Select Page

Vsi, ki ste se prijavili na izlet v München, boste v mesecu novembru prejeli posebno položnico za plačilo prvega obroka.

Plačilo prvega obroka je hkrati tudi »ta prava« prijava pri turistični agenciji Alpetour.

V primeru, da prvi obrok ne bo plačan, se izleta žal ne boste mogli udeležiti.

Cena prvega obroka je 50 € in ga je potrebno plačati do 15. 12. 2012.

Končna cena izleta je odvisna od števila udeležencev izleta in bo predvidoma med      140 in 160 €.

Položnico za drugi obrok boste prejeli konec aprila.

 

V ceno je vštet tudi riziko odpovedi oz. odstopnina, ki znaša 5 €. Odstopnina velja v primeru bolezni in smrti v ožji družini (starši, otroci, …). Alpetour v tem primeru povrne celotno plačilo aranžmaja. Potnik mora ob odpovedi predložiti dokument, da se ne more udeležiti potovanja (zdravniško potrdilo, …).  Pisno odpoved je Alpetour-ju potrebno posredovati najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko je nastal eden od vzrokov za odpoved.

Če pride do odpovedi zaradi drugih razlogov (različna tekmovanja, »se mi ne da iti«, »sem si premislil«, itd.) ima Alpetour pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi aranžmaja, katerega znesek je odvisen od časa v katerem je potnik predložil odpoved.
• do 30 dni pred odhodom – 7% cene aranžmaja;
• 29 do 22 dni pred odhodom – 20% cene aranžmaja;
• 21 do 15 dni pred odhodom – 30% cene aranžmaja;
• 14 do 8 dni pred odhodom – 50% cene aranžmaja;
• 7 dni do 1 dan (24 ur) pred odhodom – 80% cene aranžmaja;
• na dan odhoda (manj kot 24 ur ali po odhodu) – celotna cena aranžmaja