Select Page

matematično Vegovo tekmovanje

MATEMATIČNO VEGOVO TEKMOVANJE V četrtek, 21. marca, je na naši šoli potekalo šolsko matematično tekmovanje Kenguru za bronasto Vegovo priznanje. Na razredni stopnji se je tekmovanja udeležilo 475, na predmetni stopnji pa 178 učencev. Od tega je 171 učencev na razredni...