Select PageV torek, 7.
maja, četrtek, 9. in ponedeljek, 13. maja 2019
bodo učenci in učenke 6. in 9. razredov preverjali
in dokazovali svoje znanje iz slovenščine, matematike, fizike (9.r) in angleščine
(6.r) na  Nacionalnem preverjanju znanja.
Udeležba je obvezna.

Vsi učenci in učenke devetih IN šestih razredov se v
torek, četrtek in ponedeljek
zberejo pred matično šolo ob 8.00. uri. POMEMBNA JE TOČNOST.

S seboj prinesejo ustrezna pisala, pripomočke IN copate. Učenci PŠ Center s sezutimi
čevlji vstopijo v učilnico in čevlje (ter ostale stvari) odložijo pod tablo.

Odhod šolskega avtobusa za devetošolce in
šestošolce na relaciji Golnik – Trstenik – Kranj bo vse tri dni ob 7.20. uri (skozi vasi).

Pouk za vse ostale učence predmetne stopnje na matični šoli IN šoli CENTER (ter za
šestošolce in devetošolce) se v torek, četrtek in ponedeljek prične ob 9. 35. uri z malico in poteka
od 4. šolske ure po urniku (pouk se začne ob 10.15). Vse ure do 9.25 na
matični šoli in šoli Center ODPADEJO.

Odhod šolskega avtobusa za učence 7. in 8. razreda
na relaciji Golnik-Trstenik-Kranj (skozi vasi) bo ob 9. 05.