Select PageSkladno s Koledarjem nacionalnega preverjanja znanja imajo
učenci in starši možnost vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse znanja
od 6. do 10. junija 2019.
Dostop do rezultatov
je možen na spletni strani http://npz.ric.si. Za dostop potrebujete šifro, ki
jo je učenec prejel ob nacionalnem preverjanju znanja v šoli, in enotno matično
številko (EMŠO) otroka.

Starši šestošolcev in šestošolk ter učenci imate možnost
vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ tudi v šoli (kjer se lahko
posvetujete z učiteljem)  v ponedeljek, 10.
junija 2019, od 13.00 do 14.30
, na MATIČNI ŠOLI:

SLOVENŠČINA:

učilnica: SLOVENŠČINA 1

MATEMATIKA:
učilnica: MATEMATIKA 3

ANGLEŠČINA:
učilnica: GEOGRAFIJE

V kolikor doma ugotovite morebitne
napake pri točkovanju posameznih nalog, pridite v ponedeljek, 10. junija 2019 (od
13.00 do 14.30) v šolo, da učiteljica preveri in morebitne napake vnesemo v
aplikacijo.

                                                            
Tina Kaltenekar