Select Page

S ponedeljkom, 16.3. 2020 se šola in vrtec zapirata; delo se bo nadaljevalo predvidoma 30. 3. 2020.

Šolski otroci bodo prvi teden imeli pouk na daljavo. Učitelji bodo dnevno pošiljali gradivo glede na urnik preko e-asistenta. Prav tako bomo strokovni delavci šole dosegljivi preko eAsistenta. Če niste uporabniki e-asistenta, sporočite razredniku e-naslov, na katerega naj pošiljajo gradiva. Starše prosimo, da po svojih močeh pomagate otrokom pri tej, zaenkrat najbolj varni obliki pouka.

Delovanje vrtcev je v naslednjih dveh tednih prepovedano. Starši poskrbite za varstvo otrok. Za organizacijo nujnega izrednega varstva je zadolžena občina (kontaktirajte občino ali ravnatelja). Do nujnega varstva imajo pravico samo otroci staršev, ki so zaposleni v takih službah, da bodo dolžni še naprej opravljati delo (zdravstvo, policija…).

Prosimo vas, da nas obveščate, če se soočite z boleznijo.

Tako za vas, kakor tudi za nas je situacija stresna, zato verjamemo, da bomo s sodelovanjem in solidarnostjo težave premagali. O vseh spremembah vas bomo obveščali preko e-asistenta in preko spletne strani šole.

Poskrbimo za svoje zdravje, saj le tako poskrbimo tudi za drug drugega.

vodstvo šole