Select Page

Spoštovani starši, učenke in učenci, spoštovane kolegice in kolegi!

Zagotovo ste že seznanjeni, da se v ponedeljek, 1.6. 2020 v šolo vračajo učenci 4. in 5. razredov, v sredo, 3.6. 2020 pa učenci 6., 7. in 8. razredov. Urnik in večina aktivnosti bo takšna, kot pred 13. 3. 2020, kljub vsemu pa je kar nekaj sprememb in prilagoditev, s katerimi vas seznanjamo. Vljudno prosimo, da v izogib težavam preberete dopis.

Povratek v šolo bo v prvi vrsti, po navodilih ZŠRS, namenjen preverjanju, utrjevanju in poglabljanju vrzeli v znanju, zato je odveč bojazen, da bodo učenci v juniju obremenjeni z ocenjevanji. Vsekakor pa ima šola možnost in je dolžna za posamezne učence, za katere v času izobraževanja na daljavo ni bilo mogoče preveriti in oceniti znanja, organizirati različne načine pomoči (dopolnilni pouk, individualno delo).

 • Učenci pridejo prvi dan (v ponedeljek oziroma v sredo) v šolo tako kot običajno, in se preobujejo v svojih garderobah.
 • Učenci 6. – 9. razreda od srede naprej ne prehajajo iz učilnice v učilnico, POUK IMAJO V ENEM RAZREDU, torej med razredi prehajajo učitelji. Učilnice bodo označene, prav tako bo razpored v kateri učilnici imajo pouk na vhodu v šolo. Učenci naj čim manj zapuščajo razred v skupinah.
 • Razredi SE NE DELIJO, zato bo pouk za učence 8. in 9. razredov, ki je bil v učnih skupinah, od srede dalje znotraj celega razreda.
 • V ponedeljek, 1.6. in v torek, 2.6. imajo devetošolci še naprej pouk v skupinah.
 • V torek bodo učenci 8. in 9. razreda DOBILI NOV URNIK, vsi ostali učenci pa imajo urnik, ki so ga imeli do 13.3. 2020.
 • Malico imajo učenci v razredu, za malico veljajo pravila, ki so zapisana v novem Hišnem redu (po malico gredo odrasli, razdeli jo učitelj, razkužuje se roke, mize…). Vsa ostala prehrana (zajtrk, kosilo, popoldanska malica) je zagotovljena kot pred 13.3. ČE BOSTE OBROKE SPREMINJALI, MORATE STARŠI TO SPOROČITI V BLAGANJO.
 • Šolske torbe se nosijo domov.
 • Od 1.6. 2020 se v šolah izvaja tudi učna pomoč, ki pripada učencem, ki imajo odločbe.
 • Ker je šola obvezna in ker ni več nevarnosti, zaradi katerih bi otroci ostajali doma vas obveščamo, da od ponedeljka/srede dalje ne bo več opcije šolanja na daljavo.
 • IZBIRNIH PREDMETOV NI!, saj se razredi glede na navodila ZŠRS, MIZŠ, NIJZ ne smejo mešati.
 • Izbirni predmeti odpadejo v fizični obliki, na daljavo potekajo tako kot do sedaj, razen če je učitelj za posamezen predmet realiziral ure pouka obveznega/neobveznega izbirnega predmeta. O tem bodo učenci obveščeni.
 • Jutranje varstvo in podaljšano bivanje poteka tako, kot je potekalo pred 13.3. 2020.
 • Še vedno je obvezno in potrebno držati distanco na hodnikih, čeprav maske za učence, starejše od 12. leta niso več obvezne. Prav tako je še vedno potrebna ustrezna distanca učitelja. Uporabo mask za učitelje NIJZ priporoča.
 • Avtobusi vozijo po ustaljenem voznem redu (tako kot na začetku šolskega leta), so pa na avtobusih, zaenkrat, še  vedno veljavni protokoli in sicer: vstop pri zadnjih vratih, uporaba mask in distanca.
 • Učenci 3C, 4C in 5.C razreda imajo pouk na šoli CENTER.
 • Učenci, ki obiskujejo 1., 2. in 3. razred, so od ponedeljka dalje skupaj v razredu (niso več razdeljeni)
 • Prav tako je od ponedeljka dalje dovoljena igra na igriščih in uporaba igral.

Čeprav so se ukrepi močno zrahljali in se, na veselje vseh nas, vračajo v šolo vsi učenci, je še vedno potrebno skrbeti za varnost in zdravje sebe, sošolcev, učiteljev in posledično vseh naših dragih doma. Zato opozarjamo in prosimo, da tudi v bodoče skrbimo za higieno rok, higieno kašlja in predvsem da, če smo bolni, ostanemo doma. Tako bomo skupaj poskrbeli, da bo poletje, ki je pred nami, čim bolj podobno poletjem, ki jih imamo v spominu in si jih želimo.

Za dodatne informacije sem vam na voljo.

 

Lepo vas pozdravljam,
Ingrid Klemenčič