Select Page

V času šolskih počitnic je v tajništvu šole možno dvigniti spričevala vsak delavnik od 7.00 do 12.00 ure do 15. 7. 2020 in nato ponovno od 15. 8. 2020 dalje.

Spričevala lahko dvignejo učenci ali starši, stari starši in sorojenci pa le s pooblastilom.

 

vodstvo šole