Select Page

V ponedeljek, 28. septembra 2020 so se na prvi seji zbrali predstavniki oddelkov, ki tvorijo šolsko skupnost in šolski parlament. Letos smo, zaradi epidemiološke situacije, izvedli sejo po posameznih enotah, tako da število prisotnih ni bilo preveliko. Obenem smo poskrbeli za socialno distanco in zaščito.

Potrdili smo letni delovni načrt, v katerem smo predvideli izvedbo naših tradicionalnih dobrodelnih akcij. Prva se bo izvedla že v naslednjem tednu, ko bomo za potrebe šolskega sklada zbirali odpadni papir. Prav tako še vedno zbiramo plastične zamaške, skrbimo za medgeneracijsko povezovanje in medsebojno pomoč. Še posebej bomo skrbeli za varno okolje, higieno in drug za drugega v trenutni situaciji.

Letošnja tema otroškega parlamenta se nadaljuje iz lanskega šolskega leta, naslovili so jo “Moja poklicna prihodnost”. Učencem bo v krogu oddelčne skupnosti in šolskega parlamenta mogočala razmišljanje o poklicih, o lastnih poklicnih željah, interesih in zmožnostih ter o šolanju, ki nas pripelje do izbranega poklica.

Na seji so predstavniki oddelkov predmetne stopnje tudi glasovali o predsedniku/ci in podpredsedniku/ci šolskega parlamenta.

Med osmošolci, ki so bili kandidati za podpredsednika, je največ glasov dobil KRIŠTOF MARKUN (8.a).

Med devetošolci, ki so kandidirali za prdsedniško mesto, je naveč glasov dobila HANA SRAKAR (9.c).

Obema čestitamo za izvolitev in želimo uspešno delo!

mentorice šolske skupnosti