Select Page

Vlada RS je v soboto 5. 12. 2020 objavila nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20), kar je posledica odločitev Ustavnega sodišča. Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s … (Uradni list RS, št. 152/20) in s tem tudi podlaga za prejšnji sklep župana. Objavljamo nov sklep župana – vsebinsko ni prinesel sprememb, le usklajen je z odločitvijo Ustavnega sodišča.