Select Page

Župan je izdal nov sklep o dežurnem varstvu za predšolske otroke:

Od torka, 15. 12. dalje je dežurno varstvo za otroke iz našega vrtca v enoti Mojca (Kranjski vrtci, na Planini).

Starši, ki nujno potrebujete varstvo za predšolskega otroka iz našega vrtca, sporočite preko e-asistenta pomočnici ravnatelja Mateji Urbiha, lahko tudi na e-naslov: mateja.urbiha@guest.arnes.si. Pogoj za sprejem v dežurno varstvo je potrdilo o zdravstvenem stanju in potrdilo delodajalca.