Select Page

Zapisniki


Spoštovani starši,

zapisniki nadaljnjih sej Sveta staršev se glede na zakonodajo GDPR in 24. člen Poslovnika o delu Sveta staršev ne objavljajo več na spletni strani šole. Vam, spoštovani starši, so posredovani neposredno po elektronski pošti preko predstavnika staršev vašega razreda v čim krajšem času po seji. Zapisniki so dostopni tudi v tajništvu šole.