Select Page

Nacionalni preizkusi znanja – KOLEDAR

Nacionalni preizkusi znanja

leto mesec datum aktivnost
2019 september 2. ponedeljek Objava sklepa o izboru predmetov in določitev tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.
november 29. petek Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.
2020 maj 5. torek NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
7. četrtek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
11. ponedeljek

NPZ za tretji predmet za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

junij

 

1. ponedeljek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

2. torek

3. sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

8. ponedeljek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.

9. torek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov učencev v 9. razredu
10. sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

15. ponedeljek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda.
16. torek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) za učence 6. razreda.
24. sreda Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda.

 

Starši in učenci 6. in 9. razredov bodo na roditeljskih sestankih podrobneje seznanjeni s potekom nacionalnih preizkusov znanja.