Select Page

MAREC

KDO? KDAJ? VSEBINA NOSILEC

R A Z R E D N A    S T O P N J A

1. razred 17. 3. KD lutkovna predstava Urška Gregorin
4., 5. razred 16. – 20. 3. Epi – nemško bralno tekmovanje Darja Mur
1. – 5. razred 27. 3. Očistimo Kranj – čistilna akcija Klemen Markelj

M A T I Č N A   Š O L A

1. B 2. 3. sistematski pregled ZD Kranj
2. AB 16. – 18. 3. Naravoslovno-športni tabor Mirjam Remic
3. A 3. 3. KD Dediščina – Tržiški muzej Tatjana Burgar
3. B 4. 3. KD Dediščina – Tržiški muzej Tatjana Burgar
3. AB 17. 3. ND Hiša eksperimentov Marijana Cuderman
4. AB 17. 3. ŠD Vogu Vida Konc
5. B 19. 3. zobni pregled ZD Kranj
5. AB 24. 3. TD Slamnikarski muzej Alenka Šturm
5. M 25. 3. TD Slamnikarski muzej Alenka Šturm

PŠ C E N T E R

2. C 18. – 20. 3. Naravoslovno-športni tabor Mirjam Remic
3. C 2. 3. KD Dediščina – Tržiški muzej Tatjana Burgar
3. C 12. 3. ND Hiša eksperimentov Marijana Cuderman
4. C 16. 3. ŠD Vogu Vida Konc
4. C 17. 3. TD Voziček Vida Konc
5. C 25. 3. TD Slamnikarski muzej Alenka Šturm
1. – 5. razred 19. 3. Matematično tekmovanje Kenguru Nina Primožič

PŠ  P R I M S K O V O

1. E 4. 3. sistematski pregled ZD Kranj
1. F 9. 3. sistematski pregled ZD Kranj
2. EF 23. – 25. 3. Naravoslovno-športni tabor Mirjam Remic
3. E 3. 3. KD Dediščina – Tržiški muzej Tatjana Burgar
3. F 4. 3. KD Dediščina – Tržiški muzej Tatjana Burgar
3. EF 17. 3. ND Hiša eksperimentov Marijana Cuderman
4. EF 18. 3. ŠD Vogu Vida Konc
4. EF 4. 3. TD Voziček Vida Konc
5. EF 26. 3. TD Slamnikarski muzej Alenka Šturm

PŠ  G O R I Č E

1. G 11. 3. sistematski pregled ZD Kranj
2. G 18. – 20. 3. Naravoslovno-športni tabor Mirjam Remic
3. G 2. 3. KD Dediščina – Tržiški muzej Tatjana Burgar
3.G 12. 3. ND Hiša eksperimentov Marijana Cuderman
4. G 18. 3. ŠD Vogu Vida Konc
4. G 24. 3. TD Voziček Vida Konc
5. G 23. 3. TD Slamnikarski muzej Alenka Šturm

PŠ  T R S T E N I K

2. T 23. – 25. 3. Naravoslovno-športni tabor Mirjam Remic
3. T 2. 3. KD Dediščina – Tržiški muzej Tatjana Burgar
3. T 12. 3. ND Hiša eksperimentov Marijana Cuderman
4. T 16. 3. ŠD Vogu Vida Konc
4. T 23. 3. TD Voziček Vida Konc
5. T 23. 3. TD Slamnikarski muzej Alenka Šturm
1. – 5. razred 19. 3. Matematično tekmovanje Kenguru Marijana Cuderman

P R E D M E T N A     S T O P N J A

 
6. A 5. 3. zobni pregled ZD Kranj
6. B 12. 3. zobni pregled ZD Kranj
7. A 26. 3. zobni pregled ZD Kranj
9. ABCČD 5. 3. ND Svet okoli nas Alisa Delić
6. – 9. razred 31. 3. ŠD atletika Jana Sivec

6. – 9. razred,

predstavniki oddelkov

13. 3. Moj poklic – šolski parlament

Urška Glastovec,

Bogdana Mikša

9. razred 12. 3. Državno tekmovanje iz nemščine Darja Mur
8., 9. razred 14. 3. Državno tekmovanje iz zgodovine Klemen Markelj
9. razred 17. 3. Državno tekmovanje iz angleščine Luka Rejc
6. – 9. razred 27. 3. Očistimo Kranj – čistilna akcija Klemen Markelj