Select Page

OKTOBER

 
KDO? KDAJ? VSEBINA NOSILEC
 

R A Z R E D N A    S T O P N J A

 
5. razredi 5. 10. Nadstandardna ekskurzija – Celovec in Minimundus Darja Mur
1. – 5. razredi 14. – 18. 10. zbiralna akcija papirja mentorice šolske skupnosti
1. – 5. razred 7. – 11. 10. Teden otroka, sprejem prvošolcev v šol. skupnost mentorice šolske skupnosti
M A T I Č N A   Š O L A
1. A 1. 10. TD Obisk gasilskega doma Kaja Berlot
1. B 2. 10. TD Obisk gasilskega doma Kaja Berlot
1. B 9. 10. KD Glasbeno-ustvarjalna delavnica Dijana Brdar
1. A 14. 10. KD Glasbeno-ustvarjalna delavnica Dijana Brdar
2. AB 24. 10. TD Razredna kuharica Nataša Šefer
3. AB 15. 10. ND Gozd Katarina Srna
3.A 16. 10. sistematski pregled ZD Kranj
3. B 21. 10. sistematski pregled ZD Kranj
4. AB 14. 10. ND Drevesa in grmi Mojca Konjar

PŠ C E N T E R

1. CČ 2. 10. TD Obisk gasilskega doma Kaja Berlot
1. Č 9. 10. KD Glasbeno-ustvarjalna delavnica Dijana Brdar
1. C 14. 10. KD Glasbeno-ustvarjalna delavnica Dijana Brdar
2. C 24. 10. TD Razredna kuharica Nataša Šefer
3. C 16. 10. ND Gozd Katarina Srna
3. C 23. 10. sistematski pregled ZD Kranj
4. C 10. 10. ND Drevesa in grmi Mojca Konjar
1. – 5. razred 28. 9. – 12. 10. Dnevi evropske kulturne dediščine Nataša Šefer
PŠ  P R I M S K O V O
1. F 1. 10. TD Obisk gasilskega doma Kaja Berlot
1. E 2. 10. TD Obisk gasilskega doma Kaja Berlot
1. EF 21. 10. KD Glasbeno-ustvarjalna delavnica Dijana Brdar
2. F 24. 10. TD Razredna kuharica Nataša Šefer
2. E 1. 10. TD Prometni dan Nuša Juvan
3. EF 14. 10. ND Gozd Katarina Srna
4. EF 16. 10. ND Drevesa in grmi Mojca Konjar
1. – 5. razred Krajevni praznik KS Primskovo Mojca Šarlija

PŠ  G O R I Č E

1. G 1. 10. TD Obisk gasilskega doma Kaja Berlot
1. G 23. 10. KD Glasbeno-ustvarjalna delavnica Dijana Brdar
2. G 24. 10. TD Razredna kuharica Nataša Šefer
3. G 16. 10. ND Gozd Katarina Srna
4. G 10. 10. ND Drevesa in grmi Mojca Konjar
1. – 5. razred po dogovoru z gasilci Evakuacijska vaja Jana Dubravica

PŠ  T R S T E N I K

1. T 4. 10. TD Obisk gasilskega doma Kaja Berlot
1. T 23. 10. KD Glasbeno-ustvarjalna delavnica Dijana Brdar
2. T 24. 10. TD Razredna kuharica Nataša Šefer
3. T 16. 10. ND Gozd Katarina Srna
4. T 16. 10. ND Drevesa in grmi Mojca Konjar
1. – 5. razred 11. 10. Evakuacijska vaja Suzana Kešina

P R E D M E T N A     S T O P N J A

 
6. ABCČDE 7. 10. TD Dan jezikov Špela Bešter
6. ABCČDE 8. 10. KD Vrba, Podreča Tanja Novak
6. ABC 9. 10. ND Botanični vrt Tatjana Vidic
6. ČD 9. 10. TD JE Krško Irena Hudobivnik
6. AB 10. 10. TD JE Krško Irena Hudobivnik
6. CE 11. 10. TD JE Krško Irena Hudobivnik
6. ČDE 10. 10. ND Botanični vrt Tatjana Vidic
7. AB 7. 10. TD Brdo Tatjana Vidic
7. CČD 8. 10. TD Brdo Tatjana Vidic
7. ABCČD 9. 10. TD Učenje za življenje Alena Sever
7. ABCČD 10. 10. KD Slovensko ljudsko izročilo Irma Uranič
7. ABCČD 11. 10. ND Bistra

Nataša Primožič/

U. Glastovec, I. Pustotnik

7. AB 14. 10. Rastem s knjigo Mojca F. Eleršek
7. ČD 17. 10. Rastem s knjigo Mojca F. Eleršek
7. ABC

15. 10

rezerva 22. 10.

ŠD pohod (Ljubelj/Zelenica) Jana Sivec
7. ČD

16. 10.

rezerva 23. 10.

ŠD pohod (Ljubelj/Zelenica) Jana Sivec
7. C 21. 10. Rastem s knjigo Mojca F. Eleršek
8. ABCČ 7. 10. ND Človeško telo Irena Hudobivnik
8. ABCČ 8. 10. TD Večkotniki Alenka Maksimović
8. ABCČ 11. 10 ND Astronomski dan Irma Pustotnik
8. AB 16. 10. TD Srednja šola Jesenice Irena Pavlin
8. CČ 22. 10. TD Srednja šola Jesenice Irena Pavlin
9. ABCČD

7. 10.

rezerva 11. 10.

ŠD pohod na Valvasorjev dom Robert Kukovič
9. ABCČD 8. 10. TD IJS Podgorica in Cankarjev dom Zala Slapar
9. ABCČD 9. 10. TD Vetrovnik v Logatcu Mojca Avguštin
9. ABCČD 10. 10. ND Posočje Klemen Markelj
9. A 15. 10.; 2.,3. ura zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik
9. B 15. 10.; 4.,5. ura zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik
9. C 16. 10.; 2.,3. ura zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik
9. Č 16. 10.; 4.,5. ura zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik
9. ABCČ 25. 10. KD Narodna galerija in Plečnikove Žale Romana Renko
9. D 23. 10. KD Narodna galerija in Plečnikove Žale Romana Renko
7. – 9. razred 19. 10. Državno tekmovanje iz logike Alenka Maksimović
8., 9. razred 11. 10. Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Vilma Cunk
8., 9. razred 16. 10. Tekmovanje Proteus Tatjana Vidic
8. razred 21. 10. šol. tekmovanje iz angleščine Aktiv anglistov
6. – 9. razred 14. – 18. 10. zbiralna akcija papirja mentorice šolske skupnosti