Select Page

SEPTEMBER

KDO? KDAJ? VSEBINA NOSILEC
 

R A Z R E D N A    S T O P N J A

 
1. razred glede na vreme ŠD jesenski pohod Aleksandra Lešnjak
2. razred glede na vreme ŠD jesenski pohod Nuša Juvan
3. razred glede na vreme ŠD jesenski pohod Marjana Rozman
4. razred glede na vreme ŠD jesenski pohod Andreja Dobre
5. razred glede na vreme ŠD jesenski pohod Vilma Kumše
3. – 5. razred 26. 9. šolsko tekmovanje iz logike Mojca Jurčič, Daša Bulatovič, Mirjam Bajželj, Marijana Cuderman, Vilma Švab
2. – 5. razred 27. 9. ob 10.15 1. seja šol. skupnosti in parlamenta mentorice

M A T I Č N A   Š O L A

5. ABM 10. 9. TD kolesarski poligon Vilma Švab

PŠ C E N T E R

5. C 19. 9. TD kolesarski poligon Vilma Švab

PŠ  P R I M S K O V O

5. EF 18. 9. TD kolesarski poligon Vilma Švab

PŠ  G O R I Č E

5. G 13. 9. TD kolesarski poligon Vilma Švab

PŠ  T R S T E N I K

5. T 11. 9. TD kolesarski poligon Vilma Švab

P R E D M E T N A     S T O P N J A

6. AB 9. – 12. 9. Tabor Marindol Klemen Markelj
6. CE 12. – 15. 9. Tabor Marindol Klemen Markelj
6. ČD 16. – 19. 9. Tabor Marindol Klemen Markelj
8. A 11. 9. sistematski pregled ZD Kranj
8. B 12. 9. sistematski pregled ZD Kranj
8. C 16. 9. sistematski pregled ZD Kranj
8. Č 18. 9. sistematski pregled ZD Kranj
6. – 9. razred 27. 9. ob 10.15 1. seja šol. skupnosti in parlamenta mentorice