Select Page

MAJ


ND – naravoslovni dan / KD – kulturni dan / TD – tehnični dan / ŠD – športni dan / ZD – zdravstveni pregled

2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. BIO
11. BIO GEO FIZ
12. MAT TJA TJA FIZ FIZ
13. TJA TJA GEO
14. NI1 NI1 NI1 GEO GEO BIO GEO
15.
16.
17. GEO NI2 NI2 NI2 NI3 NI3 NI3
18. GEO
19. GEO KEM ZGO
20. GEO GEO KEM TJA
21. GEO GEO KEM
22.
23.
24. NAR NAR MAT MAT MAT BIO BIO
25. NAR NAR ZGO ZGO
26. NAR NAR NAR ZGO BIO
27. MAT MAT MAT ZGO ZGO MAT MAT MAT
28.
29.
30.
31. TJA