Select Page

Šolski projekti 2019/20

NASLOV PROJEKTA ČAS TRAJANJA PROJEKTA NOSILEC PROJEKTA
(zunanja inštitucija – katera, šolski projekt…)
IZVAJALCI PROJEKTA (vodja in ostali člani projektne skupine)
Orff bumerang eno leto Mojca Konjar
Dnevi evropske kulturne dediščine 28.9-12.10.2019 ZVKDS Nataša Šefer
Outdoor Classroom Day (Pouk na prostem) 7.november 2019, maj 2020 Project Dirt, London Nataša Šefer
Noč knjige 23.april Založba Sanje Nataša Šefer
Bralno spodbujevalna akcija ob mednarodnem dnevu knjig za otroke april 2020 Slovenska sekcija IBBY Nataša Šefer
Mreža gozdnih vrtcev in šol celo leto Institut za gozdno pedagogiko Nataša Šefer
Noč ima svojo moč šolsko leto 2019/2020 Kemijski inštitut, Hiša eksperimentov … Zunanji izvajalci, OŠ Simona Jenka Kranj
Šolska shema šolsko leto 2019/2020 ARSKTRP Irena Hudobivnik, Alisa Delić
Tradicionalni slovenski zajtrk november 2019 ARSKTRP Irena Hudobivnik, Alisa Delić
Prostovoljstvo Celo šolsko leto Slovenska filantropija Bogdana Mikša