Select Page

JANUAR

KDO? KDAJ? VSEBINA NOSILEC
 

R A Z R E D N A    S T O P N J A

2. razred glede na ponudbo KD Gledališka predstava Suzana Kešina
4. razred glede na vreme ŠD Zimski športni dan Jana Dubravica

M A T I Č N A   Š O L A

1. B 22. 1. KD Obisk Tržiškega muzeja Dijana Brdar
1. B 29. 1. ND Dan poskusov Nina Primožič
1. A 21. 1. KD Obisk Tržiškega muzeja Dijana Brdar
1. A 30. 1. ND Dan poskusov Nina Primožič
3. AB 24. 1. TD Šiviljska delavnica Marjana Rozman
3. AB 30. 1. ŠD Zimski športni dan Maja Ciglič
4. AB 8. 1. TD Poskusi z elektriko Jana Dubravica
4. A 9. 1. zobni pregled ZD Kranj
4. B 16. 1. zobni pregled ZD Kranj
5. M 23. 1. ND Model hladilne skrinje Alenka Šturm
5. A 28. 1. ND Model hladilne skrinje Alenka Šturm
5. A 30. 1. zobni pregled ZD Kranj

PŠ C E N T E R

1. C 21. 1. KD Obisk Tržiškega muzeja Dijana Brdar
1. Č 22. 1. KD Obisk Tržiškega muzeja Dijana Brdar
1. CČ 29. 1. ND Dan poskusov Nina Primožič
3. C 22. 1. TD Šiviljska delavnica Marjana Rozman
3. C 30. 1. ŠD Zimski športni dan Maja Ciglič
4. C 8. 1. TD Poskusi z elektriko Jana Dubravica
5. C 22. 1. ND Model hladilne skrinje Alenka Šturm

PŠ  P R I M S K O V O

1. EF 23. 1. KD Obisk Tržiškega muzeja Dijana Brdar
1. EF 29. 1. ND Dan poskusov Nina Primožič
3. F 23. 1. TD Šiviljska delavnica Marjana Rozman
3. E 30. 1. TD Šiviljska delavnica Marjana Rozman
3. EF 29. 1. ŠD Zimski športni dan Maja Ciglič
4. EF 7. 1. TD Poskusi z elektriko Jana Dubravica
5. E 17. 1. ND Model hladilne skrinje Alenka Šturm
5. F 16. 1. ND Model hladilne skrinje Alenka Šturm

PŠ  G O R I Č E

1. G 20. 1. KD Obisk Tržiškega muzeja Dijana Brdar
1. G 29. 1. ND Dan poskusov Nina Primožič
3. G 21. 1. TD Šiviljska delavnica Marjana Rozman
3. G 29. 1. ŠD Zimski športni dan Maja Ciglič
4. G 15. 1. TD Poskusi z elektriko Jana Dubravica
5. G 5. 1. ND Model hladilne skrinje Alenka Šturm

PŠ  T R S T E N I K

1. T 20. 1. KD Obisk Tržiškega muzeja Dijana Brdar
1. T 27. 1. ND Dan poskusov Nina Primožič
1. T 17. 1. zobni pregled ZD Kranj
3. T 13. 1. TD Šiviljska delavnica Marjana Rozman
3. T 24. 1. ŠD Zimski športni dan Maja Ciglič
4. T 8. 1. TD Poskusi z elektriko Jana Dubravica
5. T 8. 1. ND Model hladilne skrinje Alenka Šturm

P R E D M E T N A     S T O P N J A

6. C 13. 1. sistematski pregled ZD Kranj
6. B 15. 1. sistematski pregled ZD Kranj
6. A 21. 1. sistematski pregled ZD Kranj
6. D 22. 1. sistematski pregled ZD Kranj
6. E 27. 1. sistematski pregled ZD Kranj
6. Č 29. 1. sistematski pregled ZD Kranj
8. Č 9. 1. ob 8.20 zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik
8. AB 21. 1. KD Gledališče in Moderna galerija Kristina Šter
8. CČ 24. 1. KD Gledališče in Moderna galerija Kristina Šter
6. – 9. razred 20. 1. (rezerva 23. 1.) ŠD Zimski športni dan Duša Jazbec
6. – 9. razred 9. 1. regijsko Cankarjevo tekmovanje Mateja Mrak
8., 9. razred 11. 1. državno tekmovanje astronomija Irma Pustotnik
9. razred 15. 1. območno tekmovanje iz angleščine Luka Rejc
8., 9. razred 20. 1. tekmovanje iz kemije Zala Slapar
6. – 9. razred 18. 1. (rezerva 25. 1.) nadstandardna dej. – smučanje Avstrija Duša Jazbec