Select Page

V letošnjem šolskem letu bo na šoli potekalo tekmovanje iz znanja geografije.

Cilji tekmovanja so popularizacija geografije, širjenje in poglabljanje znanja, primerjanje znanja med učenci, popularizacija znanja, odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za raziskovanje pokrajine, spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij, uvajanje novih pristopov v pouk geografije.

Tekmovanje bo potekalo na treh ravneh:

  1. šolsko tekmovanje – 6. 2. 2014
  2. območno tekmovanje – 12. 3. 2014
  3. državno tekmovanje – 15. 4. 2014

Tekmovanje je sestavljeno iz dveh delov pisnega in terenskega.

Na tekmovanjih lahko sodelujejo učenci 6., 7., 8. in 9. razreda.

Tema 19. tekmovanja iz znanja geografije je  “Voda in njena vloga v pokrajini”.

Seznam literature za tekmovanje je na tej povezavi.

Na tekmovanje se lahko učenci prijavijo  pri učiteljici geografije. Priprave bodo potekale ob torkih 7. šolsko uro (21.1., 28.1., 4.2.)  v učilnici geografije na matični šoli.

Koordinatorka tekmovanja:

Mojca Zupan