Select Page

ACM-logo

Šolsko tekmovanje bo potekalo v petek, 24. januarja 2014 ob 13. uri na matični šoli. Na šolsko tekmovanje se prijavite na elektronskem naslovu: luka.flajnik@osjenka.si ali se oglasite pri Luku Flajnik. Tekmovanje bo potekalo istočasno na vseh sodelujočih šolah.

Več podrobnosti o tekmovanju lahko preberete na spletni strani ACM.

Vabljeni

Luka Flajnik

hecker