Select Page

Naravoslovni dan, živalski vrt in Biotehniška fakulteta v Ljubljani.

NARAVOSLOVNI DAN

ŽIVALSKI VRT IN BIOTEHNIŠKA FAKULTETA V LJUBLJANI

SREDA, 21.11.2018

 

RAZRED ZBOR ODHOD DELO NA BF MALICA DELO V ZOO OHOD-PRIHOD

7. A

7.10

7.20

8.00-9.45

9.45-10.00

10.00-12.00

13.00

7. B

7.10

7.20

10.0-12.00

9.45-10.00

8.00-9.45

13.00

 

 

 

 

 


Učitelji spremljevalci:

7. A –ROMANA RENKO, VILMA CUNK
7. B – EMIL KARAJIĆ, INGRID KLEMENČIČ

 


Navodila:

Zbor za vse učence je pred matično šolo. Reditelji za malico pred  kuhinjo prevzamejo malico in jo razdelijo. Učenci potrebujejo majhen nahrbtnik za malico,topla oblačila, toplo obutev, dežnik, zvezek(blok, list in trda podlaga) in pisalo.ND bo v vsakem vremenu.

Vozači za prihod v šolo in za odhod domov uporabljajo šolski avtobus.

Ko se vrnemo v šolo, je še dovolj časa za šolsko kosilo, ki bo za vse prijavljene učence na matični šoli(ne pozabite na copate in kartico).

Cilji:

-učenci z neposrednim stikom spoznavajo različne organizme

-oblikujejo svoj odnos do živali

-naučijo se pravilnega  ravnanja in odgovornosti do živali in do narave na splošno

-opišejo značilnosti, življenjski prostor, način prehranjevanja in ogroženost posameznih živali iz 4-ih večjih debel strunarjev(dvoživke, plazilci, ptice, sesalci)-skupaj rešujejo naloge

 

VODJA  VILMA CUNK