Select Page

»OUTSIDER V SKUPINI«

Prva delavnica na temo medvrstniškega nasilja je potekala za učence 7.č razreda v četrtek, 5.9.2019 na OŠ Center in naslednji dan v petek, 6.9.2019 pa so jo izkusili še učenci 7.d razreda v avli občinske stavbe v Kranju.

Vzgib za tematsko delavnico je bila kratka zgodba Raya Bradbury-ja, »Vse poletje v enem dnevu«. Ukvarjali smo se z aktualno problematiko medvrstniškega nasilja in ustrahovanja. Udeleženci programa, so s pomočjo gledaliških vaj za skupinsko dinamiko najprej vzpostavili medsebojne, skupinske odnose ter odnos do tematike. Kasneje so preko igranja vlog ter ostalih metod (gledaliških, pedagoških, doživljajskih) poskušali razumeti položaj žrtve in nasilneža pa tudi položaj zunanjih opazovalcev nasilja. Iskali so poti k medsebojnemu razumevanju, empatiji, strpnosti do drugačnih ter iskali načine, kako reagirati v nasilni situaciji.

Izvajalci delavnic so bili:
– Tomáš Mohapl Doležál, ČEŠKI PARTNER IZ BRNA: SVČ  LUŽÁNKY – središče prostega časa,
– Katja Ropret Perne, sociologinja in bohemistka (SVČ Lužánky) in
– Andreja Stare, akad. igralka, gled. pedagoginja iz Kulturno, umetniško in izobraževalnega društva APéL.