Select Page

OBVESTILO V ZVEZI S PRAVICO DO PRILAGODITVE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI ZA UČENCA ŠPORTNIKA

Obveščamo vas, da je Direktoriat za predšolsko in osnovno šolstvo dne 25.9.2019 poslal dopis št.6030-1/2019/2019, s katerim nas obvešča, da so vse dejavnosti v zvezi z reševanjem vlog za pridobitev statusa športnika ustavljene, dokler oni ne pripravijo dodatnih pojasnil.

ravnatelj: Rudolf Planinšek