Select Page

ŠOLSKA SKUPNOST IN ŠOLSKI PARLAMENT 

Šolska skupnost učencev je na 1. seji predstavnikov oddelkov za letošnje šolsko leto sprejela letni načrt dela in izvedla volitve. V letni delovni načrt smo zapisali dve zbiralni akciji odpadnega papirja (oktober 2019 in april 2020), zbiralno akcijo hrane (zadnji teden novembra in novoletni sejem), zbiranje šolskih potrebščin (maj 2020). Preko celega leta bomo zbirali plastične zamaške, obravnavali aktualna (šolska, mladostniška) vprašanja, skrbeli za medgeneracijsko povezovanje, druženje in sodelovanje. V okviru šolskega parlamenta bomo obravnavali vprašanja, povezana s letošnjo temo “Moja poklicna usmerjenost”. Pripravili se bomo na sodelovanje na občinskem otroškem parlamentu.

Na 1. seji so bile izvedene tudi volitve za predsednika in podpredsednika šolskega parlamenta.

Predsednik šolskega parlamenta 2019/2020 je

MATIC TORKAR,

njegova namestnica pa HANA SRAKAR. 

Obema izvoljenima čestitamo za izvolitev in jima želimo uspešno delo!