Select Page

Za učence predmetne stopnje bo Teden otroka letos čas, ko bomo imeli drugačne oblike pouka, saj bomo izvedli teden dejavnosti. Prepletale se bodo ekskurzije, ogledi zanimivih ustanov, razstav, delavnice, delo na terenu, v naravi, nekaj pa bo tudi pouka.

Podrobna navodila za posamezne dejavnosti so učenci dobili pri pouku, v povezavi pa boste našli tedenski pregled vseh dejavnosti ter ure začetka: teden dejavnosti za splet