Select Page

 

Simon Jenko je bil slovenski pesnik in pisatelj, po katerem se imenuje naša šola. Rodil se je 27. oktobra 1835 na Podreči pri Mavčičah. Bil je nezakonski otrok revnih staršev. Šolo je obiskoval v Smledniku in Kranju, gimnazijo pa v Novem mestu, kjer je bil odličnjak.
Študirati je začel bogoslovje, a je študij opustil in se odločil za pravo. Da je ob študiju lahko živel na Dunaju, je delal kot domači učitelj. Po koncu študija se je vrnil na rodno Gorenjsko in kot pripravnik delal v različnih odvetniških pisarnah.
Poznan je po dijaškem rokopisu Vaje in njegovi edini zbirki del z naslovom Pesmi. Najbolj znane pesmi so: Na Sorškem polji, Gori, Po slovesu, Adrijansko morje, Naprej zastava slave in Naš maček.

Umrl je v Kranju 18. oktobra 1869.