Select Page

ŽIVALSKI VRT IN BIOTEHNIŠKA FAKULTETA V LJUBLJANI

PONEDELJEK, 9.12.2019

 

RAZRED

ZBOR ODHOD DELO NA BF MALICA DELO V ZOO OHOD-PRIHOD

7. C

7.10

7.20

8.00-9.45 9.45-10.00 10.00-12.00

13.30

7. A+B 7.10 7.20 10.0-12.00 9.45-10.00 8.00-9.45

13.30

Učitelji spremljevalci:
7. A – Urška Glastovec, Metka Zor
7. B – Irma Uranič, Vilma Cunk
7. C – Alisa Delić, Mark Slabe

Navodila:
Zbor za vse učence je pred matično šolo. Reditelji za malico pred  kuhinjo prevzamejo malico in jo razdelijo. Učenci potrebujejo majhen nahrbtnik za malico, plastenko s pijačo, topla oblačila, toplo obutev, dežnik , delovni zvezek, navadni svinčnik in radirko. ND bo v vsakem vremenu.

Vozači za prihod v šolo in za odhod domov uporabljajo šolski avtobus.

Ko se vrnemo v šolo, je še dovolj časa za šolsko kosilo(ne pozabite na copate in kartico).

Starši morajo pravočasno odjaviti razredničarki učenčevo odsotnost(najkasneje do ponedeljka, 9.12.2019 do 7.10), sicer plačajo prevoz.

Cilji:
-učenci z neposrednim stikom spoznavajo različne organizme
-oblikujejo svoj odnos do živali
-naučijo se pravilnega  ravnanja in odgovornosti do živali in do narave na splošno
-opišejo značilnosti, življenjski prostor, način prehranjevanja in ogroženost posameznih živali iz 4-ih večjih debel strunarjev (dvoživke, plazilci, ptice, sesalci) – skupaj rešujejo naloge

vodja:  VILMA CUNK