Select Page

Starši, ki želite svojega že vključenega otroka prerazporediti z novim šolskim letom oz. s 1. 9. 2021 v drug vrtec oz. enoto vrtca na območju mestne občine Kranj

(velja za Kranjske vrtce, vrtce pri osnovni šoli in koncesijske vrtce)  vas prosimo, da izpolnjeno

VLOGO ZA PRERAZPOREDITEV ŽE VKLJUČENEGA OTROKA V VRTEC NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ MED VRTCI/ENOTAMI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

oddate v času od četrtka 28. 1. 2021 do vključno četrtka 4. 2. 2021 na upravi vrtca kamor želite prerazporediti otroka.

Za enote vrtca pri OŠ Simona Jenka Kranj oddajte podpisano vlogo v tajništvu na matični šoli, po navadni ali elektronski pošti (Ulica XXXI. divizije 7a ali mojca.svab@osjenka.si).

Predstavitev izbranega vrtca oz. enote si lahko ogledate na spletni strani posameznega vrtca. Pri izbiri vrtca oz. enote upoštevajte odpiralni in zapiralni čas enote in starostno razporeditev oddelkov.

Vlogo dobite na spletni strani šole/vrtca ter na spletni strani Mestne občine Kranj.

O rešitvi vaše vloge boste pisno obveščeni najkasneje do četrtka 18. 02. 2021.

                                                                                         Ravnatelj Rudolf Planinšek