Select Page

S sproščanjem ukrepov je vlada določila, da s torkom, 26. 1. 2021 vrtci ponovno odpirajo vrata za vse otroke.

Poslovni čas enot našega vrtca ostaja enak, kot je bil pred zaprtjem zaradi epidemije. Vrtec bo odprt za vse vpisane ZDRAVE otroke, NIJZ pa kljub temu svetuje in priporoča, da ostanejo otroci, ki imajo to možnost, v domačem varstvu. Paket protikoronskih ukrepov bo omogočil, da bodo starši, ki otroka ne bodo dali v vrtec v času epidemije, oproščeni plačila.

Pri izvajanju programa, rutine in nege otrok bomo upoštevali Higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2, kar pomeni redno umivanje ali razkuževanje rok, zračenje in razkuževanje prostorov, razkuževanje igrač, upoštevanje varnostne razdalje tam, kjer je to mogoče, nošenje mask ali vezirjev… Pravila veljajo za vse zaposlene in za obiskovalce vrtca, torej tiste, ki boste/bodo otroke pripeljali in odpeljali. Starši oz. spremljevalci v vrtec ne boste vstopali (razen v nujnih izjemnih sitiacijah).

SPOROČITE SVOJIM VZGOJITELJICAM (preko e-asistenta), ČE BO VAŠ OTROK OD 26.1. DALJE OBISKOVAL VRTEC TER URO PRIHODA IN ODHODA. Sporočite jim tudi druge posebnosti, ki se vam zdijo za vašega otroka pomembne, da bo prehod čim lažji. Ob prvem prihodu v vrtec prinesite s seboj izjavo o zdravstvenem stanju otroka.

V ponedeljek, 25. 1. bo deloval samo dežurni vrtec za prijavljene otroke.