Select Page

20. maj – Svetovni dan čebel

Slovenija je v okviru OZN predlagala, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Po treh letihmednarodnih prizadevanj je bil 20. decembra 2017 slovenski predlog soglasno potrjen, 20. maj pa stem razglašen za svetovni dan čebel. 20-.maj-svetovni-dan-čebel-1Download...

Junaki našega časa

NAŠI UČENCI MEDVRSTNIŠKE POMOČI IN RDEČEGA KRIŽA SO TUDI LETOS PREJELI NAZIV VSEM UČENCI ČESTITAMO ZA TAKO PLEMENITO DELO! Mentorici: Irena Hudobivnik in Bogdana Mikša

Beremo z mačkom Murijem

Tudi v šolskem letu 2020/21 z našimi učenci ponovno sodelujemo v iEARN projektu Beremo z mačkom Murijem. Vključeni smo vsi drugošolci, ter razred prvošolcev in tretješolcev. S projektom želimo na prijazen in zanimiv  način razvijati veselje do branja ter...