Select Page

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 2021- IZJEMOMA – epidemiološke razmere – petek, 11.6.2021

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se pridružili izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk- TSZ. Zelo pomembna je podpora in vloženo delo učiteljev, učiteljic, vzgojiteljev, vzgojiteljic, organizatorjev šolske prehrane, kuharjev in ostalega osebja. S projektom smo želeli spodbuditi promocijo lokalne pridelave in predelave hrane, zdravega načina prehranjevanja in skrbi za okolje in preko sistema javnega naročanja spodbuditi naročanje domače hrane.
TSZ bo potekal v petek, 11.6.2021 .Vsi otroci v vrtcu in šoli so dobili enak zajtrk- črn kruh, maslo, med, jabolko in mleko- vse domačega porekla.
Pri projektu sodelujejo naslednje inštitucije:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za izobraževanje , znanost, kulturo in šport, Ministrstvo za zdravje, Čebelarska zveza Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod – enota Kranj, Gospodarska zbornica Slovenije, NIJZ Kranj, Zavod za šolstvo, Gospodarsko interesno združenje mlekarstva.
Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo mladino in otroke in s tem tudi širšo javnost o
– pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad
– prednosti lokalno pridelanih živil
– domače pridelave in predelave
– pravilnem ravnanju z odpadki
– ravnanju z embalažo
– pomenu gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.
Zaradi epidemije je prestavljen na petek, 11.6.2021. Ta dan se obeležuje s projektom Tradicionalni slovenski zajtrk. V okviru učnih vsebin bodo učitelji in vzgojitelji v šolah in vrtcih posvečali pozornosti LOKALNO PRIDELANI HRANI.

OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ
Ulica XXXI. divizije 7A, 4000 Kranj,
tel: 04/255 97 00, fax: 04/255 97 10, o-sjkranj.kr@guest.arnes.si

ZAKAJ UŽIVATI LOKALNO HRANO?
– sezonsko dostopnejša
– več vitaminov in mineralov
– višja hranilna vrednost
– ohranjanje domačih delovnih mest
– ohranjanje poseljenost, obdelanost in urejenost slovenskega podeželja
– manjša embalaža- varovanje okolja
– samooskrba s hrano v državi

OŠ SIMONA JENKA KRANJ
OŠ Simona Jenka Kranj bo obeležila ta dan in ta vseslovenski projekt z delom vseh učiteljev in učiteljic, vzgojiteljic v šoli in drugih delavcev šole v tej smeri. Pri urah oddelčne skupnosti bodo razredniki spregovorili o tej tematiki. Na jedilnikih je lokalno pridelana slovenska hrana. V prvih razredih in obeh enotah vrtca bo lokalni čebelar spregovoril o pomenu čebelarstva za naše okolje in predvajal kratki film o pomenu čebel za naše okolje.
Na ta dan so za izbiro živil poskrbeli lokalni dobavitelji živil:
Jagodic Andreja – mleko, surovo domače maslo
Markuta Janez- Čadovlje- jabolka
Čebelarsko društvo Kranj- čebelar Iztok Poredoš- cvetlični med
Pekarna Triler Klemen- peka kruha
Kmetija Gregorc Praše- domač kruh iz krušne peči – vrtec
Kmetija Žgajnar- domače mleko in domače surovo maslo
Žito Gorenjka- domač črni kruh

Vodja prehrane

  • https://www.youtube.com/watch?v=D5M3jJKMWsY
  • https://www.youtube.com/watch?v=FZy_d5ZtXC8


    MED, ČEBELE
  • https://www.youtube.com/watch?v=qlsbshOwbWs- s čebelo do medu
  • https://www.youtube.com/watch?v=qlsbshOwbWs- kranjska sivka
  • https://www.youtube.com/watch?v=bhUsHYI3MPk- med v kulinariki