Select Page

V ponedeljek, 27. 9. 2021 smo se na 1. seji predstavnikov šolske skupnosti in otroškega šolskega parlamenta zbrali predstavniki oddelkov od 2. do 9. razreda. Zaradi epidemiološke situacije in varnosti za zdravje smo sejo izvedli ločeno po enotah.

Seznanili smo se s pomenom šolske skupnosti in otroškega parlamenta in oblikovali letni načrt dela. Obvezali smo se, da se bomo v tem šolskem letu posvečali humanitarni dejavnosti, reševanju mladostniških vprašanj na šoli in kolikor bo mogoče tudi medgeneracijskem povezovanju. Pri humanitarni dejavnosti bomo k sodelovanju povabili vse učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost. Izvedli bomo dve zbiralni akciji odpadnega papirja; prvo že v oktobru; zbirali bomo prehrambne izdelke in ob koncu šolskega leta še šolske potrebščine za učence iz družin v stiski.

Danes, 4. oktobra se začenja Teden otroka, ki bo trajal do 10. oktobra. Tema letošnjega tedna je »RAZIGRAN UŽIVAJ DAN«. Ključna sporočila so, da otroci skozi igro razvijajo domišljijo, kepijo telo, spletajo prijateljstva in se povezujejo. V času, ko nam življenje kroji epidemiološka situacija je še toliko bolj pomembno, da v otroški vsakdan vnašamo razigranost. Pa tudi odraslim ne škoduje, če se kdaj prepustimo razigranosti 🙂

V Tednu otroka bomo izvedli tudi sprejem prvošolcev v šolsko skupnost.

Učeni, ki so predstavniki šolskega parlamenta, so na 1. seji volili predsednika in namestnika skupnosti in parlamenta. Za predsednika je bil izvoljen KRIŠTOF MARKUN iz 9.a, za njegovo namestnico pa ZALA STRUPI in 8.b.

Obema za izvolitev čestitamo in jima želimo uspešno delo.

mentorice šolske skupnosti