Select Page

Mestna občina Kranj razpisuje vpis v vrtec za šolsko leto 2022/23. Vpis bo potekal od 1. do 10. marca 2022.

K vpisu vabimo tudi v vrtcu pri OŠ Simona Jenka, ki ima prostore v zgradbi matične šole, Ulica XXXI. divizije 7a, Kranj.

V prihodnjem letu bomo oblikovali jaslično skupino (predvidoma starost 1 – 3), srednjo skupino (predvidoma starost 2 – 4) in skupino, v kateri bodo predšolski otroci. V vrtcu v zadnjih dveh letih pospešeno skrbimo za oblikovanje okolja, ki je ustrezno za najmlajše vrtičkarje. Vrtec je majhen, dobro dostopen in zagotavlja varno okolje, hkrati pa omogoča otrokom prilagajanje na šolsko okolje, s katerim je vrtec v sožitju.

Predvidena razpisana mesta v našem vrtcu so: 6 mest letnik 2021, 6 mest letnik 2020 in 6 mest letnik 2019. Oddelki se bodo oblikovali glede na potrebe staršev v MOK, zato so možne tudi spremembe v starostni sestavi oddelkov in sprejetnih otrok.

Starši, ki bi želeli vpisati otroka v naš vrtec, lahko oddate vlogo za vpis osebno v tajništvu šole (med 7.oo in 14.oo vsak delavnik) ali po elektronski pošti na mojca.svab@osjenka.si. Vabljeni k vpisu!