Select Page

Učenci, ki zadnji šolski dan niso prevzeli spričevala, ga lahko prevzamejo od 28. 6. do 8. 7. 2022 med 8.oo in 12.oo v tajništvu šole. V avgustu bo prevzem možen od 16. 8. dalje.

Vstopajte pri vhodu na upravo, kjer imamo zvonec.

Namesto učenca lahko spričevalo prevzamejo starši, drugi pa le s pooblastilom.