Select Page

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

  V torek, 7. maja, četrtek 9. in torek, 14. maja 2013 bodo učenci in učenke 6. in 9. razredov preverjali in dokazovali svoje znanje iz slovenščine, matematike ter zgodovine oz. angleščine na  Nacionalnem preverjanju znanja. Udeležba je obvezna (izjema so učenci in...

matematično Vegovo tekmovanje

MATEMATIČNO VEGOVO TEKMOVANJE V četrtek, 21. marca, je na naši šoli potekalo šolsko matematično tekmovanje Kenguru za bronasto Vegovo priznanje. Na razredni stopnji se je tekmovanja udeležilo 475, na predmetni stopnji pa 178 učencev. Od tega je 171 učencev na razredni...

REGIJSKO TEKMOVANJE – PRVA POMOČ

Pri krožku RK OŠ Simona Jenka Kranj se poleg drugih dejavnosti pripravljamo tudi na tekmovanje iz znanja o prvi pomoči. Udeležili smo se regijskega tekmovanja v Radovljici, ki je bil v sredo, 24.4. 2013 ob 16.00  na OŠ T. Linharta in dosegli 1. mesto med gorenjskimi...