Select Page

Učbeniški sklad

Učbeniki, delovni zvezki in potrebščine za leto 2020/2021.

Vsi učenci OŠ Simona Jenka Kranj so avtomatično uporabniki učbeniškega sklada OŠ Simona Jenka Kranj.

NE PREZRITE! V primeru, da ne želite učbenikov iz učbeniškega sklada, sporočite to najkasneje do 22. 6. 2020 v knjižnico ali po elektronski pošti:o-sjkranj.kr@osjenka.si. Učenci in učenke si iz učbeniškega sklada v šoli izposodijo komplet učbenikov. Izposoja je brezplačna, izposojevalnino krije Ministrstvo za šolstvo in šport. Učbenike bodo učenci dobili predvidoma v prvem tednu začetka šolskega leta. Ob prejemu morate učbenike podpisati in zaščititi z ovitkom. Ob koncu šolskega leta morate nepoškodovane učbenike vrniti šoli. Za poškodovan, uničen ali izgubljen učbenik je potrebno poravnati stroške nakupa novega. Učbenik lahko tudi odkupite. Za nakup delovnih zvezkov poskrbijo starši. Lahko se odločite za nakup preko naročilnic, spletnih naročil ali v knjigarnah. Nakup delovnih zvezkov in potrebščin je NEODVISEN od šole in jo opravi vsak samostojno na podlagi ponudnika, ki se vam zdi najugodnejši.

Seznam gradiv za šolsko leto 2020/21:
1. razred 2020-21
2. razred 2020-21
3. razred 2020-21
4. razred 2020-21
5. razred 2020-21
6. razred 2020-21
7. razred 2020-21
8. razred 2020-21
9. razred 2020-21

Kopija Nova, povezava do gradiv, ki jih bo uporabljala naša šola.