Select Page

Prijava, odjava in cene

PRIJAVA

Učenec se s prijavo na šolsko prehrano naroči na prehrano v šoli. Prijavo odda razredničarki/-ku v mesecu juniju za naslednje šolsko leto. Vsako spremembo učenec/-ka oziroma starši sporočijo v blagajno matične šole in na podružnične šole.

Prijavnica na šolsko prehrano: PDF ali word

CENA PREHRANE DNEVNO:

  • zajtrk                               0,70 EUR
  • malica                             0,80 EUR
  • kosilo                               2,70 EUR
  • popoldanska malica        0,30 EUR

Glede na sprejet letni delovni načrt na seji sveta šola, dne 27. 9. 2018, je prišlo do sprememb cen zajtrka in popoldanske malice. Ostale cene ostajajo nespremenjene.

Evidenco kosil po seznamu vodijo v kuhinji in se obračunajo mesečno na položnici za tekoči mesec.

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici –  sicer prijava za naslednji mesec ni možna.


Obveščamo vas, da je možno plačevanje položnic tudi preko e-računa.
Vloga za prejemanje položnic po e-računu. 
Prejemanje-poloznic

Mateja Žumer


SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Starši uveljavljajo pravico do subvencije za šolsko malico ali kosilo tako, da

– prijavijo otroka na šolsko malico in kosilo in

– imajo veljavno odločbo o otroškem dodatku ali odločbo o državni štipendiji z učencem povezane osebe (brat ali sestra) za katero vložijo vlogo na pristojnem CSD-ju.

Starši subvencioniranje šolske prehrane ne urejajo več na šoli.

Podrobnejše informacije o šolski prehrani si preberite v Pravilih šolske prehrane na naši spletni strani.

KARTICE ZA KOSILO

Učenci naj ob prihodu na kosilo uporabijo kartico s katero se evidentirajo. Učenci naj ne pozabljajo kartic in poskrbijo, da se ne uniči ter ne izgubi.

V primeru pozabljene, izgubljene ali uničene kartice morajo sami poskrbeti za prijavo v blagajni šole.

ODJAVA

Odjava KOSIL in MALIC do 8.00 ure zjutraj za isti dan.

Odjava prehrane je možna v eAsistentu.
Prehrano lahko odjavite na telefonskih številkah:

MATIČNA ŠOLA  

04 255 97 13

 
PŠ GORIČE

04 255 96 82

 
PŠ TRSTENIK 04 255 96 87