Select Page

Starši

 

 

Spoštovani starši!

Pred vami sta predloga Vzgojnega načrta in Šolskih pravil s prilogo. Prosimo, da si predlagana dokumenta ogledate in morebitne spremembe, predloge posredujete glede na navodila predsednika sveta staršev.

predlog – Vzgojni načrt 2018

predlog – PŠR_priloga – kršitve ukrepi postopki 2018

predlog – Pravila šolskega reda 2018


 

KORISTNE POVEZAVE ZA STARŠE

 

  • Zakon o osnovni šoli

(Poglavje v.: PREVERJANJE, OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE UČENCEV)
http://predpisi.sviz.si/vzgoja-in-izobrazevanje/osnovne-in-glasbene-sole/zakon-o-osnovni-soli/index.php


 

  • predpisi.sviz.si

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO (ZOsn-NPB5) I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) Ta zakon ureja osnovnošolsko izobraževanje, ki ga

ZAKON O OSNOVNI ŠOLI – predpisi.sviz.si


 

  • Učenci s posebnimi potrebami.

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/izobrazevanje_otrok_s_posebnimi_potrebami/


 

  • Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na ciljih in načelih, določenih v zakonih za posamezno področje vzgoje in izobraževanja, in na …

Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami | Ministrstvo za …
www.mizs.gov.si


 

  • Postopki usmerjanja uvedeni po 1. 9. 2013 se uporabljajo skladno z naslednjo zakonodajo: Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami . Zakon o usmerjanju otrok s …

Zakonodaja | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

www.mizs.gov.si


 

  • Učenci s posebnimi potrebami – zakonodaja

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/izobrazevanje_otrok_s_posebnimi_potrebami/zakonodaja/


 

  • Učni načrti

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/ucni_nacrti/


 

  • Posodobljeni učni načrti obveznih predmetov v osnovni šoli. Seznam posodobljenih učnih načrtov za obvezne predmete; Angleščina ; Biologija ; Družba ; Družba …

Učni načrti | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

www.mizs.gov.si