Select Page

Izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti 2021/22 (za učence 4., 5., 6. in 7., 8., 9.  razreda)

MATIČA ŠOLA

Predmet

Učitelj

nemščina 4., 5., 6. razred

Jakob Zenjilovski

računalništvo 4., 5., 6. razred

Luka Flajnik

Tehnika 4., 5.,6. razred

Irena Pavlin, Tanja Stanić

šport 4., 5., 6. razred

Andrej Pirc

TRSTENIK

Predmet

Učitelj

nemščina 4., 5. razred

Jakob Zenjilovski

računalništvo 4., 5. razred

Luka Flajnik

GORIČE

Predmet

Učitelj

Tehnika 4., 5. razred

Tanja Stanić

Učenci imajo tedensko 2 uri neobveznega izbirnega predmeta nemščina in italijanščina ter 1 uro na teden neobveznega izbirnega predmeta računalništvo in tehnika. Neobvezni izbirni predmet je ocenjen tako kot vsi ostali predmeti na predmetniku.