Select Page

Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti 2021/22

Učenci morajo imeti v 7., 8. in 9. razredu 2 uri izbirnih predmetov. Učenci, ki obiskujejo Osnovno glasbeno šolo z veljavnim programom, so izbirnih predmetov opravičeni, če prinesejo ustrezno potrdilo.

7. RAZREDI

 

Predmet

Učitelj

Nemščina 1 (NI1)

Jakob Zenjilovski

Likovno snovanje 1 (LS1)

Irena Pavlin

Urejanje besedil (UBE)

Urška Glastovec

Sonce, luna, zemlja (SLZ)

Irma Pustotnik

Sodobna priprava hrane (SPH)

Irena Hudobivnik

Šport za sprostitev (ŠSP)

Duša Jazbec, vlasta Godnič

Gledališki klub (GKL)

Tanja Novak