Select Page

Izbirni predmeti

8. RAZREDI

 

Predmet

Učitelj

Nemščina 2 (NI2)

Jakob Zenjilovski

Likovno snovanje 2 (LS2)

Irena Pavlin

Multimedija (MME)

Urška Glastovec

Izbrani šport – odbojka (ISO)

Bojan Švabić

Šolsko novinarstvo (ŠNO)

Mateja Mrak

Poskusi v kemiji (POK)

Zala Slapar

ŠAH 2

Miha Škrlj