Select Page

Izbirni predmeti

9. RAZREDI

 

Predmet

Učitelj

Nemščina 3 (NI3)

Jakob Zenjilovski

Računalniška omrežja (ROM)

Urška Glastovec

Šport za zdravje (ŠZZ)

Vlasta Godnič

ŠAH 3

Miha Škrlj

Likovno snovanje 3 (LS3)

Irena Pavlin

Načini prehranjevanja (NPH)

Irena Hudobivnik