Select Page

Jutranje varstvo 2022/23

Spoštovani starši učencev, ki v tem šolskem letu obiskujejo 2. razred!

Tudi v šolskem letu 2022/23 bo jutranje varstvo organizirano za učence prvih razredov. Starši učencev, ki v tem šolskem letu obiskujejo 1. razred so vseeno prijavnico lahko izpolnili preko e-Asistenta. Za ostale učence ni predviden obisk jutranjega varstva.

V kolikor bo zaradi utemeljenih razlogov vaš otrok v šol. letu 2022/23 vseeno potreboval jutranje varstvo, NUJNO do 15. aprila 2022 v tajništvo šole (OŠ Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj) pošljite pisno prošnjo. Našo odločitev vam sporočimo po pošti do 30. junija 2022. 

Prošnja za jutranje varstvo v izjemnih primerih: Prosnja_JV_2022_23 . 

     ravnateljica Ingrid Klemenčič