Select Page

Nacionalni preizkusi znanja – KOLEDAR

Leto Mesec Datum – dan Dejavnost
2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 1. 9. – sreda Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.
november 30. 11. – torek Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen za Ljudske univerze oziroma organizacije, ki izvajajo program osnovne šole za odrasle).
2022
maj 4. 5. – sreda NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred
6. 5. – petek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. – torek

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

junij 31.5. – torek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

1. 6. – sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

2. 6. – četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

7. 6. – torek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.

8. 6. – sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

15. 6. – torek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda.
15. 6. – četrtek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu.
24. 6. – petek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda.

Tretji predmet v šolskem letu 2021/22 je Tehnika in tehnologija.

Starši in učenci 6. in 9. razredov bodo na roditeljskih sestankih podrobneje seznanjeni s potekom nacionalnih preizkusov znanja.