Select Page

Nadstandardni program

Stroške EKSKURZIJ – nadstandardni program, ki niso del obveznega programa OŠ, v celoti krijejo starši.

Razred Čas izvedbe Lokacija Predvidena cena Vodja
NI1, NI2, NI3 maj 2022 Dunaj, 2 dni cca. 200 € Jakob Zenjilovski
6. do 9. Razred

22. 1. 2022

(29. 1.)

Avstrija (Smučanje) 50€ Jazbec Duša
9. razred junij Končni izlet, glede na izbiro zreda 50–70 € razredniki