Select Page

Ocenjevalna obdobja

Ocenjevalna obdobja

Ocenjevalna obdobja Trajanje Ocenjevalne konference
pvo ocenjevalno obdobje 31. januar

razredna stopnja:

predmetna stopnja:

drugo ocenjevalno obdobje

15. junij:

9. razredi

24. junij:

1.–8. razred

9. razredi:

razredna stopnja:

predmetna stopnja:

Predmetni, razredni ter popravni izpiti (vključno s pripravami)

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
16. 6.–29. 6. 2022 1. rok učenci 9. razreda
27. 6.–8. 7. 2022 1. rok učenci 1.–8. razred
18. 8.–31. 8. 2022 2. rok učenci 1.–9. razred
Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu
3. 5.–15. 6. 2022 1. rok učenci 9. razreda
3. 5.–24. 6. 2022 1. rok učenci 1.–8. razred
18. 8.–31. 8. 2022 2. rok učenci 1.–9. razred

Priprave: 5 ur pred izpitnim rokom