Select Page

Vpis v prvi razred

VPIS V PRVI RAZRED OŠ SIMONA JENKA KRANJ


 •  VPIS V PRVI RAZRED

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 81/2006, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012 – ZUJF, 63/2013 in 46/2016 – ZOFVI -L) morate starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

 Za šolsko leto 2022/23 bomo vpisovali otroke,

ki so rojeni med 01. 01. 2016 in 31. 12. 2016.

 Vpis bo potekal med 13. in 17. uro po naslednjem razporedu:  

PŠ TRSTENIK (na PŠ TRSTENIK)                       10. 2. 2022,

PŠ GORIČE  (na PŠ GORIČE)                             11. 2. 2022,

MATIČNA ŠOLA (na na MATIČNI ŠOLI)          14. 2. – 15. 2. 2022. 

             

Zaradi trenutne situacije je  OBVEZNO  predhodno naročanje   preko e-pošte: simona.kogelnik@osjenka.si oz. izjemoma po tel.: 04/25-59-699.

Naročanje je možno od 2. 2. 2022 do 9. 2. 2022. 

 Po telefonu je možno naročanje le med 10. in 12. uro

Nujno!

 • Na vpis pride šoloobvezen otrok (brez sorojencev). Spremlja ga eden od staršev.
 • Izpolnjevanje pogoja PCT (odrasli)! – v času, ko ta ukrep velja
 • Oba morata biti zdrava, nihče v družini ne sme biti takrat bolan! 
 • V primeru obolenja, karantene, termin vpisa prestavite (sporočite po e-pošti).
 • V šolo sami NE vstopajte. Počakajte pred šolo (ob dogovorjenem znaku šole).
 • Prosimo, da šoloobveznemu otroku pojasnite nujnost nošenja zaščitne maske ob vpisu.
 • S seboj prinesite potrebne osebne dokumente, obrazce (dobili jih boste po pošti) TER pisalo.
 • Upoštevajte varnostno razdaljo.
 • Pri tem upoštevate tudi vse ostale ukrepe, ki bodo takrat veljali.

 • ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši morate vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli lahko starši vpišete otroka v prvi razred v šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebivate (v drugo šolo), če obe šoli s tem soglašata. Pomembno je,

 • da morate starši vpisati otroka v šolo v svojem primarnem okolišu,
 • čim prej pa vložite prošnjo za prepis tudi na šolo, v katero želite vpisati otroka.

 • ZDRAVNIŠKI PREGLED

Pred vstopom v 1. razred morajo otroci opraviti zdravniški pregled. Za otroke, ki se vpisujejo v OŠ Simona Jenka Kranj, zdravniške preglede opravljajo v ZD Kranj. Vabilo na zdravniški pregled boste prejeli s strani ZD Kranj.


 • 1. RODITELJSKI SESTANEK
  bo na posamezni enoti predvidoma konec maja ali začetek junija (prejmete pisno vabilo, objavljeno bo tudi na spletni strani šole – če bo zdravstvena situacija to dovoljevala, bo sestanek v živo, sicer preko ZOOM-a). Takrat prejmete vse potrebne informacije o začetku šolskega leta in o šolskih potrebščinah.

 • Za kakršne koli DODATNE INFORMACIJE o vpisu v prvi razred se obrnite na psihologinjo Simono Kogelnik Ekar (tel.: 04/255-96-99, e-pošta: simona.kogelnik@guest.arnes.si).