Select Page

Dejavnosti ob pouku

Dejavnosti ob pouku in dnevi dejavnosti predstavljajo obogatitev pouka. Predpisani so v predmetniku posameznega razreda. Načrtujejo, vsebinsko oblikujejo in izvajajo jih strokovni aktivi in sredine. Vsebine so vezane na učne načrte posameznih predmetov in predmetnih področij.
Dnevi dejavnosti se izvajajo v šoli, v naravi ali v drugih ustanovah. Izvajajo jih učitelji in/ali zunanji sodelavci – strokovnjaki za določeno področje ali znanje.
Datumsko se dnevi dejavnosti načrtujejo mesečno za naslednji mesec. Odstopanja pri izvedbi so možna zaradi objektivnih razlogov (neprimerno vreme, sprememba dogovorov s strani zunanjih sodelavcev ali drugih ustanov, odsotnosti in podobno).