Select Page

APRIL

KDO? KDAJ? VSEBINA NOSILEC
R A Z R E D N A    S T O P N J A
1. razred 21. 4. ŠD Mengeška koča Anica Lani
5. ABGT 22. 4. KD Ogled mesta Kranja in obisk muzeja Vilma Švab
1. – 5. razred 18. do 22. 4. zbiralna akcija papirja mentorice šol. skupnosti
M A T I Č N A   Š O L A
1. AB 6. 4. TD Dan poskusov Tjaša Štucin
1. AB 22. 4. Menjalnica igrač Minka Eržen
2. AB 13. 4. TD Dan poskusov Marijana Cuderman
2. AB 22. 4. Menjalnica igrač Minka Eržen
1. – 5. razred 11. 4. državno tekmovanje Vzorci Mojca Jurčič
PŠ  G O R I Č E
1. G 6. 4. TD Dan poskusov Tjaša Štucin
2. G 6. 4. TD Dan poskusov Marijana Cuderman
1. – 5. G 14. 4. Tekmovanje Kresnička Mirjam Remic
PŠ  T R S T E N I K
1. T 5. 4. TD Dan poskusov Tjaša Štucin
2. T 8. 4. TD Dan poskusov Marijana Cuderman
1. – 5. T 11. 4. državno tekmovanje Vzorci Tjaša Štucin
1. – 5. T 14. 4. Tekmovanje Kresnička Marijana Cuderman
P R E D M E T N A     S T O P N J A
6. B 1. 4. zobni pregled ZD Kranj
6. B 5. 4, 8.20–10.10 Splet kot magnet Simona K. Ekar
6. C 5. 4., 10.15-11.50 Splet kot magnet Simona K. Ekar
6. A 6. 4., 8.20-10.10 Splet kot magnet Simona K. Ekar
6. Č 6. 4., 10.15-11.50 Splet kot magnet Simona K. Ekar
6. razred 12. 4., 8.20 operna predstava Matej Wolf
7. A 7. 4. zobni pregled ZD Kranj
7. B 14. 4. zobni pregled ZD Kranj
7. C 21. 4. zobni pregled ZD Kranj
7. razred 8. 4. KD Slovensko ljudsko izročilo Irma Uranič
7. razred 12. 4., 9.25 operna predstava Matej Wolf
7. BC 15. 4. ND Živalski vrt Ljubljana Vilma Cunk
7. razred 19. 4. KD Po Jurčičevi poti Špela Pernar
8. AB 5. – 8. 4. tabor Piran Tanja Stanić
8. C 8. – 11.4. tabor Piran Tanja Stanić
8. C 11. in 12. 4. ni pouka
8. AB 11. 4, 8.20 operna predstava Matej Wolf
8. razred 14. 4. KD Razvoj gledališča Irma Uranič
8. razred 20. 4. raziskava ICCS Tanja Novak
9. C 4. 4., 10.15-11.50 delavnica TPO ZD Kranj
9. razred 11.4., 8.20 operna predstava Matej Wolf
9. razred 12. 4. KD Cankarjeva in Trubarjeva hiša Tanja Novak
9. razred 20. 4. ND Svet okoli nas Zala Slapar
6. razred 12. 4. državno tekmovanje angleščina Maša Mihelec
6. – 9. razred 6. 4. regijsko Vegovo priznanje Urša Glastovec
6. – 9. razred 23. 4. državno Vegovo priznanje Urša Glastovec
6. – 9. razred 11. 4. državno tekmovanje Vzorci Mojca Jurčič
8., 9. razred 14. 4. Regijsko tekmovanje fizika Zala Slapar
6. – 9. razred 18. do 22. 4. zbiralna akcija papirja mentorice šol. skupnosti