Select Page

JUNIJ

KDO? KDAJ? VSEBINA NOSILEC
 
R A Z R E D N A    S T O P N J A
 
2. razred 23. 6. ŠD Po gozdu gor in dol Magdalena Gunde
4. razred 6. do 10. 6. plavalna ŠVN Pineta Vlasta Godnič
5. razred 7. 6. ŠD atletski troboj Andrej Pirc
M A T I Č N A   Š O L A
1. AB 20. 6. TD Izdelajmo igračo Tanja Virant
1. AB 22. 6. ŠD Gibalne igre Simona Frank
2. AB 8. 6. ND Živalski vrt Minka Eržen
4. AB glede na vreme ŠD pohod Vida Konc
5. A 16. 6. KD Kovaški muzej Kropa Suzana Kešina
5. B 17. 6. KD Kovaški muzej Kropa Suzana Kešina
1. – 5. razred 2. 6. fotografiranje Mateja Urbiha
1. – 5. razred 1. 6. zaključek Bralne značke Mojca E. Finžgar
1. – 5. razred 24. 6. Prireditev ob dnevu državnosti Špela Pirc
PŠ  G O R I Č E
1. G 20. 6. TD Izdelajmo igračo Tanja Virant
1. G 23. 6. ŠD Gibalne igre Simona Frank
2. G 8. 6. ND Živalski vrt Minka Eržen
2. G 13. 6., 10.15 zdravstvena vzgoja ZD Kranj
5. G 16. 6. KD Kovaški muzej Kropa Suzana Kešina
5. G 21. 6. Mini valeta Vilma Švab
1. – 5. G 1. 6. zaključek Bralne značke Mojca E. Finžgar
1. – 5. G 24. 6. Prireditev ob dnevu državnosti Jana Dubravica
PŠ  T R S T E N I K
1. T 21. 6. TD Izdelajmo igračo Tanja Virant
1. T 22. 6. ŠD Gibalne igre Simona Frank
2. T 8. 6. ND Živalski vrt Minka Eržen
2. T 13. 6., 8.20 zdravstvena vzgoja ZD Kranj
5. T 17. 6. KD Kovaški muzej Kropa Suzana Kešina
1. – 5. T 1. 6. zaključek Bralne značke Mojca E. Finžgar
1. – 5. T 24. 6. Prireditev ob dnevu državnosti Suzana Kešina
P R E D M E T N A     S T O P N J A
 
6. AB 6. 6. ND Cerkniško jezero Mojca Zupan
6. CČ 8. 6. ND Cerkniško jezero Mojca Zupan
7. razred 8. 6. TD Umetne snovi Tanja Stanič
8. razred 2. 6. KD Moderna galerija, Plečnikova Ljubljana Romana Renko
8. C 3. 6., 8.20 zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik
8. A 9. 6. zobar ZD Kranj
8. B 16. 6. zobar ZD Kranj
8. C 17. 6. zobar ZD Kranj
6. – 8. razred 23. 6. ŠD Medrazredne igre Alenka Pirc
9. C 2. 6. zobar ZD Kranj
9. A 3. 6. zobar ZD Kranj
9. razred 6. 6., 12.oo preventivna prometna delavnica Ingrid Klemenčič
9. razred 13. 6. ND Sprehod po minulih časih Mateja Urbiha
9. razred 14. 6 ŠD Medrazredne igre Alenka Pirc
9. razred 14. 6. valeta razredniki
6. – 9. razred 3. 6. fotografiranje Mateja Urbiha

6. – 8. razred

učenci s PP

22. 6. Zmagujem, ker sodelujem Bogdana Mikša
6. – 8. razred 24. 6. Prireditev ob dnevu državnosti Špela Pirc